Džamija Behrambegove medrese

Džamija Behrambegove medrese

2000, Tuzla