architecture-cover-desktop

Ugljenova stilska harmonija


Bogdan Bogdanović

Beč, 30.4.2003.

Poštovani i dragi kolega Ugljen,
Znam da je u našem zanatu vrlo redak sticaj da se crteži i prostorni oblici nađu u kongruenciji ispisa i ispisanog, dakle u punoj stilskoj saglasnosti, a kod Vas je reč i o nečem još složenijem od saglasnosti. Reč je o jedinstvu značenja, bez obzira da li asocijacije upućuju ka arabici, ili ka drevnom hebrejskom pismu, ili pak obrnutim redom ka svežini nekih sistemskih skriptura u prvom nastajanju...
A i to je već neka vrsta metode, pa sam tako krenuo u pokušaje sravnjivanja Vaših konstruktivnih čvorova u drvetu ili betonu sa raznim verzijama 'drvenog', dakle runskog pisma... I pri tom sam veoma uživao u jednom novom čitanju arhitektonskih oblika-ispisa, čitanju koje preskače uslovljenosti funkcijom i hrli u sfere naizgled nehotično odabranih asocijativnih spojeva. Ako sam u tu surrealističku igru uneo nešto više drskosti no što moderne ili postmoderne teorije dopuštaju - mea culpa...