Zlatko Ugljen Karijera

Zlatko Ugljen Karijera

Zlatko Ugljen rođen je 15. 09. 1929. godine u Mostaru.
Diplomirao je 1958. godine na Tehničkom fakultetu u Sarajevu, arhitektonski odsjek.
Od 1960. godine asistent je na predmetu Projektovanje I, Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu.
Od 1970. godine docent je na istom predmetu, a vanrednim profesorom postaje 1975. U zvanje redovnog profesora izabran je 1985. godine.
Odlazi u mirovinu 2000. godine, a 2001. godine postaje profesor emeritus.
Na Akademiji likovnih i primijenjenih umjetnosti, odsjek Unikatni dizajn, izabran je za redovnog profesora 1986. godine.
U 2002. godini izabran je za redovnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.
Za dopisnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 2006. godine.
Za dopisnog člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti izabran je 2007. godine.
Održao je brojna predavanja o svom arhitektonskom opusu, od kojih su najznačajnija:

Los Angeles - UCLA, 1984,
München - Bayerische Architektenkammer, 1993.
Ljubljana - University of Ljubljana, Faculty of Architecture, 1993.
Lausanne - University of Lausanne., 1994.
Istambul - IRCICA, 1994.

Uz pedagoški rad cijelo vrijeme djeluje kao arhitekt - projektant.
Izlagao je na 19 samostalnih i na 23 skupne izložbe u zemlji i inozemstvu. Dobitnik je 8 nagrada iz oblasti arhitekture od kojih je najznačajnija Aga Khanova nagrada za arhitekturu, 1983.

 • Ambulanta M. Popara kod Bileća, 1962.
 • Pošta u Visoko, 1968.
 • Narodno pozorište u Zenici (koautor akademik J. Finci), 1974.
 • Hotel Visoko u Visokom, 1974.
 • Hotel Gacko u Gacku, 1974.
 • Hotel Ruža u Mostaru, 1975.
 • Hotel Bregava u Stocu, 1975.
 • Kuća za odmor obitelji Mikulić u Bugojnu, 1976.
 • Motel i turistički kampus Vukosavci kod Tuzle, 1976.
 • Rezidencija Izvršnog vijeća BiH Tjentište na Tjentištu, 1978.
 • Libijski konzulat u Sarajevu, 1978.
 • Tvornica drvenog namještaja u Bugojnu, 1978.
 • Šerefudin - Bijela džamija u Visokom, 1970 - 1979.
 • Rezidencija predsjednika SFRJ Gorica u Bugojnu, 1979.
 • Turističko-ugostiteljski objekt Gradina kod Doboja, 1980.
 • Individualna stambena kuća M. R. na Sokocu Romanija, 1981.
 • Hotel Slavija u Kotoru, 1981.
 • Motel Jezero kod Bileće, 1981
 • Planinski hotel Vučko na Jahorini, 1983.
 • Hotel Kalin u Bugojnu, 1983.
 • Depadans hotela Stojčevac, 1984.
 • Restoran na Stojčevcu, 1984.
 • Individualna kuća S.O. u Visokom, 1986.
 • Crkva prečistog srca Marijina u Foči kod Dervente, 1986. (srušena 1992.)
 • Sjeverno krilo samostana Gorica u Livnu sa kapelom, 1986.
 • Župna kuća u Foči kod Doboja, 1987.
 • Spomen škola sa ambulantom u Pruscu, 1999.
 • Džamija Behrambegove medrese u Tuzli, 1999.
 • Dom umirovljenih svećenika u Mostaru, 2004.
 • Crkva Sv. Franje Asiškog, Žeravac, (u realizaciji)
 • Vjersko i kulturno središte Plehan na Plehanu, (u realizaciji)
 • Katolička crkva Sv. Pavla sa franjevačkim samostanom u Tuzli, 2006.
 • Kapela u sklopu Mostarske biskupije, 2006.
 • Katolička crkva Sv. Marko na Plehanu, 2008.
 • Katolička crkva Gospe od anđela, Nova Bila, 2009.
 • Upravna zgrada Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, (u realizaciji)
 • Katolička crkva Sv. Franje Asiškog u Žeravcu, 2010.
 • Galerija Vjeko Božo Jarak - Podkosa, Dubrava 2009.
 • Katolička kapela Sv. Klare u Svilaju, 2009.
 • Župni ured na Plehanu, 2010.
 • Katolička kapela Sv. Ive na Plehanu, 2010.
 • Katolička crkva Sv. Marka na Plehanu, 2011.
 • Galerija sa knjižnicom na Plehanu, (u realizaciji)
 • Katolička kapela na Kalvariji, 2017.
 • Stambeno - poslovni objekt „Turali-begov vakuf“ u Tuzli, 2019.
 • Motel Mala rijeka, Vareš, 1962.
 • Rekreacioni centar JNAsa Domom armije na Skenderiji, Sarajevo, 1962.
 • Zgrada sa društveno-zabavnim sadržajima u Gracu kod Makarske, 1963.
 • Motel Knežina na Romaniji kod Sokoca, 1964.
 • Projekt gradskog centra u Ivangradu, Crna Gora, (koautor akademik J. Finci) 1966.
 • Studentski kampus Vrbanja, Sarajevo, 1967.
 • Studentski dom Vrbanja u Sarajevu, (koautor akademik J. Finci), 1967.
 • Stambeni ansambl Sebilj u Visokom, 1968.
 • Stambena zgrada Društva penzionera u Visokom, 1968.
 • Planinarski dom Bobovac na Bobovcu - Kraljeva Sutjeska, 1968.
 • Administrativna zgrada u Visokom, 1969.
 • ULUPUBIH izložbeni paviljon u Sarajevu, 1970.
 • Rimokatolička katedrala u Mostaru, 1972.
 • Omladinski kampus USAOJ u Bihaću, 1972.
 • Robna kuća u Visokom, 1972.
 • Memorijalni kompleks Vukosavci, kod Tuzle, 1974.
 • Stambneni blok u Varešu, (koautor akademik J. Finci), 1975.
 • Individualna stambena kuća u ulici Romana Petrovića u Sarajevu, 1976.
 • Ugrađena stambena zgrada u Nemanjinoj ulici u Sarajevu, 1976.
 • Individualna stambena kuća T. K. u Himzarinoj ulici u Sarajevu, 1978.
 • Društveni dom Pero Kosorić na Sokocu, 1978.
 • Motel Buna u Blagaju kod Mostara, 1979.
 • Hotel Sana u Prijedoru, 1979.
 • Hotel Betlehem, Palestinska teritorija, 1980.
 • Sportska dvorana na Sokocu, 1981.
 • Motel Belje u Kneževim vinogradima, 1981.
 • Motel Pliva kod Jajca, 1981.
 • Hotel Narona, Metković, 1981.
 • Turističko-ugostiteljski objekt Šipad na Ravnoj Romaniji kod Sokoca, 1981.
 • Restoran Ada u Bihaću, 1981.
 • Atelje sa stanom Dušana Džamonje u Zagrebu (rekonstrukcija stare gospodarske zgrade), 1981.
 • Turističko naselje na poluotoku Klek, 1982.
 • Turističko naselje Zlatni rat u Bolu na Braču, 1982.
 • Hotel Una, Bihać, 1982.
 • Turističko naselje Modra rijeka, kod Mostara, 1983.
 • Hotel Mlino, Bled 1984.
 • Paviljon Šipad na Stojčevcu - Sarajevo, 1983.
 • Stambeni blok Ruža, Mostar, 1983.
 • Stambeno-poslovni kompleks Ada ispod Vidoškog grada u Stocu, 1984.
 • Hotel Neumski vrtovi u Neumu, 1984.
 • Stambeno naselje Terasing, Stolac, 1986.
 • Hotel Park u Herceg Novom, 1987.
 • Garni hotel V. C. u Sarajevu, 1988.
 • Hotel Kopaonik, na Kopaoniku, 1988.
 • Rehabilitacioni centar Konigsbrun, Augsburg, Njemačka, 1988.
 • Koncertna dvorana u Rigi - Litvanija, 1988.
 • Individualna stambena kuća V. Cerović u Sarajevu, 1988.
 • Društveno dom Slovo Gorčina u Stocu
 • Gentleman Club sa prinčevom rezidencijom, Abu Dhabi, 1989.
 • Individualna (trojna) stambena zgrada u Derventi, 1989.
 • Stambeni blok na Bulevaru proleterskih brigada u Zagrebu, 1990.
 • Stambena zgrada u ulici Nova Ves u Zagrebu, 1992.
 • Hotel Monting u Maksimiru, Zagreb, 1993.
 • Stambeno-poslovni ansambl Jablanovac u Zagrebu, 1993.
 • Ugrađena stambena zgrada tiskare Azur u Zagrebu, 1994.
 • Individualna stambena kuća, Minusio, Švicarska, 1994.
 • Dom za stare osobe u Odžaku, 1994.
 • Džamija u Stocu, 1994.
 • Salon automobila u Posušju kod Mostara, 1994.
 • Robna kuća u Posušju, 1994.
 • Katolička crkva u Korači, 1995.
 • Stambeno-poslovna zgrada A. Sokolović u Sarajevu, 1995.
 • Poslovna zgrada Barok u Tuzli, 1995.
 • Pozorišni trg u Mostaru, 1996.
 • Motel Bazeni na Bentbaši, 1996.
 • Dogradnja Međunarodne galerije portreta u Tuzli, 1997.
 • Trg oslobođenja u Tuzli, 1997.
 • Ugostiteljski objekt Barutana u Tuzli, 1997.
 • Rekonstrukcija hotela Nacional u Sarajevu, 1997.
 • Galerija Gama, Tuzla, 2002.
 • Rekreacijski centar „Bijela tabija“ u Sarajevu, 2004.
 • Kompleks Turalibegovog vakufa, Tuzla, 2005.
 • Katolička crkva u Klepcima kod Čapljine, 2007.
 • Katolička crkva na Brankovcu, Guča gora, 2008.
 • Katolička kapela u Čapljini, 2008.
 • Katolička kapela u Žeravcu, 2008.
 • Katolička crkva na Ivanici, kod Trebinja, 2011.
 • Urbanističko-projektantska studija za područje Gruž, Dubrovnik, 2012.
 • Katolička crkva u Klepcima kod Čapljine, 2014.
 • Crkva Sv. Ante, Mošunj kod Viteza, 2014.
 • Menora u Sarajevu, 1964.
 • Drveni reljef „Vrijeme“, Muzej Jevreja u Sarajevu, 1964.
 • Deset Božjih zapovijesti, Muzej Jevreja u Sarajevu, 1964.
 • Mobila „Galeb“, hotel Astarea Mlini, 1970.
 • Fontana u Kuparima
 • Spomen kosturnica u Varešu, 1977.
 • Fontana na Tjentištu, 1978.
 • Spomen obilježje „Topola smrti“ u Gradini, 1983. (projekt)
 • Spomenik braniocima Tuzle u Tuzli, 2001.
 • Spomen groblje u Tuzli
 • Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva, 1962.
 • Nagrada ULUPUBiH, 1962.
 • Nagrada Društva primijenjenih umjetnika BiH, 1963.
 • Borbina Savezna nagrada za arhitekturu, 1978.
 • Nagrada 12. aprila grada Zenice, 1978.
 • Nagrada DAS, 1980.
 • 27. julska nagrada BiH, 1983.
 • Aga Khanova nagrada za arhitekturu, 1983.
 • Diploma Saveza društva konzervatora Jugoslavije za značajan doprinos na zaštiti našeg kulturnog nasljeđa“, 1985.
 • Plaketa Kantona Sarajevo – za doprinos razvoju Kantona iz oblasti nauke i umjetnosti 2006.
 • Zlatko Ugljen, retrospektivna izložba - Sarajevo, Mostar, Osijek, Beograd, Tuzla, Zenica, Novi Sad, Pariz, Split, Zagreb, Ljubljana
 • Sakralna arhitektura, Sarajevo, 1989.
 • Dvije bogomolje, Sarajevo, Tuzla, 1996.
 • Vjersko i kulturno središte Plehan, Slavonski Brod, 1998.
 • Zlatko Ugljen arhitekt, pedeset godina umjetnosti građenja, Čapljina 2009, Mostar 2010.
 • Zlatko Ugljen arhitekt, pedeset godina umjetnosti građenja, Podgorica 2012, Kotor 2013.
 • Kalvarija, Oris Kuća arhitekture, Zagreb, 2018.
 • Dvije kapele, Zenica 2018, Mostar 2019, Visoko 2019.
 • Izazov, 20 arhitekata Jugoslavije, Zagreb, 1971.
 • Savremena jugoslovenska arhitektura, New York, Jakarta, Peking, Shanghai, 1985.
 • Biennale sakralne arhitekture: Arhitektura i sakralni prostor u suvremenosti, Venecija 1992 - 1993, Minhen, 1993, Berlin, 1993, London, 1993.
 • Architecture for a Changinig World, više gradova Azije, Afrike i Europe, 1995.
 • Arhitekti - akademici Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Zagreb, Maribor, Budimpešta, 1996 - 1999.
 • Piran - skice
 • Oris - ideja (skice arhitekata), širom Evrope
 • 25 godina Akademije likovnih umjetnosti BiH, Sarajevo, 1998.
 • 50 godina Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, 2000.
 • Space and Prayer, Panonhalma, Mađarska, 2007.
 • Balkanology. New Architecture and Urban Phenomena in Southeast Europe, Basel, 2009, Bukurešt, 2010.
 • Das Gemeinsame, das es nicht mehr gibt, Kunstlerhaus, Beč, 2012.
 • Kubus oder Kuppel, Moscheen, ifa-Galerie Stuttgart, Berlin 2012, Munchen 2013.
 • Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia 1948 -1980.
 • The Museum of Modern Art (moMA) New York, 2018-2019.
Publikacija sakralni prostori

Sakralni prostori

Zlatko Ugljen, Nina Ugljen Ademović
Publikacija Zlatko Ugljen Arhitekt

Zlatko Ugljen Arhitekt

Stane Bernik